Ja, ik doneer aan de Stichting Vrienden van EBC Zorg

 

De Stichting Vrienden van EBC Zorg heeft net als EBC Zorg zelf de ANBI status. Dat betekent dat jouw gift onder bepaalde voorwaarden (zie de site van de belastingdienst) aftrekbaar is voor de belastingen.
Het bankrekeningnummer voor giften is
NL70INGB 000 300 7700
ten name van Stichting Vrienden van het EBC

Wil je meer weten, bijvoorbeeld over het geven van een legaat, of het vermelden van EBC Zorg in jouw testament, neem dan contact met ons op. Je kunt mailen naar onze fondsenwerver Klaas van der Hoeven: kvdhoeven@ebczorg.nl of bellen met 0525 637 230.

ANBI
Stichting EBC Zorg en de Stichting Vrienden van het EBC hebben beide de ANBI status.
Hieronder volgen de gegevens, zoals door de belastingdienst gesteld:

 • de naam van de instelling
  Stichting EBC Zorg
  Stichting Vrienden van het EBC

   
 • Stichting EBC Zorg
  RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 0064 49 955

  Stichting Vrienden van het EBC
  RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 0073 63 825
   
 • Contactgegevens van de instelling
  EBC Zorg | Vaarbekerweg 7 | 8084 PT 't Harde | info@ebczorg.nl | www.ebczorg.nl | 0525 637 230
   
 • Beschrijving van de doelstelling van de Stichting Vrienden van het EBC:
  De stichting heeft tot doel het (naar vermogen) moreel en financieel ondersteunen van de Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC), statutair gevestigd te Oldebroek, danwel met laatstgemelde stichting gelieerde - stichtingen, zulks voorzover de door de overheid en/of andere instanties verstrekte geldmiddelen daartoe ontoereikend zijn.

   
 • Beschrijving van de doelstelling van de Stichting EBC Zorg:
  De stichting heeft ten doel:
  • Het ontplooien van opvang- en begeleidingsactiviteiten voor mensen in psychosociale probleemsituaties en voor mensen die om andere redenen daaraan behoefte hebben
  • Het zorgdragen voor maatschappelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord
  • Het geven van voorlichting over psychosociale problematieken verslavingen in de meest ruime zin van het woord en het stimuleren van preventie met betrekking tot deze problematieken
  • Het samenwerken met rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel
  • Al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het stellen van zekerheid in welke vorm ook voor verplichtingen van andere rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel
 • De stichting is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder 'verantwoorde zorg' wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfvoering
 • De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (tenminste) de hierna in artikel 5 vermelde uitgangspunten
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

  Hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De stichting wordt geleid door de Raad van Bestuur, bestaande uit de heer P. van Wijk.
 • beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

 

Bedrag
1. Bedrag
Ik doneer
Bedrag
Bedrag
Gegevens
2. Gegevens
Gegevensverwerking
Hiermee geef ik toestemming aan EBC om doorlopend incasso-opdrachten naar de bank te sturen en geef ik de bank toestemming om deze incasso-opdrachten conform de opdracht van EBC uit te voeren.
Vrienden van het EBC mag contact met mij opnemen met betrekking tot deze donatie. 
Ik ga akkoord met de donatievoorwaarden en de privacyverklaring.

betaalmogelijkheden voor donatie