Wij komen op voor
kwetsbare mensen in de samenleving

Lees hier meer over onze missie, visie en grondslag waar EBC door wordt gevormd.

Neem contact op

 

Onze missie, visie en grondslag

Missie

EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam. Dit doet EBC Zorg met behulp van deskundige en liefdevolle zorg.

Visie

EBC Zorg gelooft dat elk mens geschapen is naar Gods beeld als een unieke drie-eenheid bestaande uit geest, ziel en lichaam. Daarnaast gelooft EBC Zorg dat elk mens deel uitmaakt van zijn sociale omgeving en daarin optimaal mag functioneren. Ook gelooft EBC Zorg in herstel van beschadigde levens en biedt daarvoor professionele hulp en zorg.

Grondslag

De grondslag van EBC Zorg wordt gevormd door de Bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord en derhalve de aanvaarding van Jezus Christus als Gods Zoon die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud (Art. 2 Statuten EBC).

Heb je een vraag, opmerking of een melding?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?