Hoarding hulpverlening

Op zoek naar hulp bij hoarding? Bij EBC Zorg bieden wij hoarding hulpverlening door een team van specialisten. Lees hieronder meer over de behandeling bij hoarding of verzamelwoede.

Neem contact op

 

Hoarding behandeling

Hoarding is extreme verzamelwoede. EBC Zorg werkt samen met de cliënt, Eleos en professional organizers aan een oplossing. Afstand doen van de spullen levert bij iemand met hoarding vaak extreme gevoelens van angst en stress op. Bij de hulpverlening en behandeling van hoarding staat centraal dat er gewerkt wordt aan een oplossing zonder teveel spanning.

Neem contact op voor hulp 

Hoarding behandeling

De behandeling van hoarding gebeurt met een uniek team specialisten: EBC Zorg, Eleos en professional organizer, in de regio's Zwolle, Veluwe en Apeldoorn. Ook de mensen in de omgeving worden bij de behandeling betrokken. Tijdens de behandeling leert de persoon met hoarding dat zijn verzamelwoede invaliderend is. Hij of zij krijgt handvatten om het leven weer op orde te krijgen. Dit gebeurt met praktische ondersteuning, begeleiding, gedragstherapie en eventueel medicatie. De behandeling bestaat uit 4 fases.

Fase 1: Meldfase

Problemen met verzamelwoede worden gemeld bij het Hoardingteam door familie, GGD, wijkteam, wijkagent, buren of woningbouwvereniging. Ook iemand met hoarding zelf kan vragen om hulp. Na de melding en inventarisatie vraagt ons team een beschikking aan bij het Wmo-loket. Na verstrekking van de beschikking start de hulpverlening aan de persoon met hoarding.

Fase 2: Verbindingsfase

De hulpverlener komt regelmatig langs bij de cliënt voor het opbouwen van vertrouwen. Tijdens de bezoeken werken we naar het erkennen van het probleem en de hoop op verbetering van de situatie. 

Doel: bereidheid bereiken tot acceptatie van hulp en behandeling.

Tijdpad: 1 tot 3 maanden

Fase 3: Behandelfase

De ‘werkfase’ kan van start gaan. Er worden drie sporen (gespecialiseerde ggz, thuisbegeleiding en ambulante begeleiding) gelijktijdig doorlopen. Eleos voert de gespecialiseerde ggz zorg uit. Zij richten zich op de diagnostiek, het psychisch welbevinden en de behandeling hiervoor. De professional organizer voert de thuisbegeleiding uit. De organizer helpt bij het maken van keuzes en het afstand nemen van spullen. Dit gaat in kleine stappen, waarbij de cliënt altijd de regie heeft. Hiernaast loopt ook nog de ambulante begeleiding door EBC Zorg. De maatschappelijk werker van EBC Zorg helpt de cliënt in het inzetten en opbouwen van zijn of haar sociale netwerk.

Doel: vergroten regie cliënt bij opruimen, vermindering van spullen, verhogen van veiligheid en welbevinden en uitbreiden netwerk.

Tijdpad: 12 maanden met een verlengingsoptie van 6 maanden.

Fase 4: Nazorgfase

Nu de situatie thuis leefbaarder is, willen we de kans op terugval en sociaal isolement verkleinen door het netwerk te verstevigen en te coachen. De cliënt kan zelf deelnemen aan de zelfhulpgroep. Professionele hulp aan de cliënt wordt afgebouwd.

Doel: coaching netwerk. (1 uur per maand)

Tijdpad: nazorg: 2 jaar.

Klik hier voor de folder met meer informatie over Hoarding
Klik hier voor een uitgebreid interview op de website van Eleos.nl

Leonard van de Wetering. Maatschappelijk werker: 
Leonard van de Wetering. Maatschappelijk werker

EBC Medewerker Leonard van de Wetering: "Als bemoeizorger bij de GGD kwam ik regelmatig bij mensen met Hoardingproblemen maar kon hen nergens naar verwijzen. Samen met Eleos en Annerie Doornweerd hebben we een  Hoarding arrangement ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe mensen weer perspectief en een leefbaar huis krijgen."

Hoe help je een hoarder?

Hulp geven aan iemand met hoarding gaat in kleine stapjes. De cliënt houdt de regie, maar met hulp van het eigen netwerk en het Hoardingteam krijgt de persoon weer zijn of haar leefruimte terug. Hij of zij krijgt handvatten om het leven weer op orde te krijgen. Dit gebeurt met praktische ondersteuning, begeleiding, gedragstherapie en eventueel medicatie.

Heb je een vraag over de hoarding hulpverlening?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?

Bekijk ook
De entreecoach
Ken je iemand met problemen die je graag wilt helpen? Schakel dan de entreecoach in.