De Schuilplaats en De Eikenhorst bieden 24-uurs begeleiding.

We hebben samen met onze bewoners een filmimpressie gemaakt over het wonen op de Eikenhorst en de Schuilplaats. Klik op het videofragment hieronder. De informatie over de Schuilplaats start op ca 1:10


Filmpje SP en EH

Onze hulpvragers noemen we bij het EBC bewoners en cliënten. Bewoners hebben hun eigen (slaap)kamer en trekken veel samen op. Het wonen en leven in een groep, en de dagbesteding in onze werkprojecten vormen belangrijke uitgangspunten in onze zorg.

De andere cliënten komen voor re-integratie of dagbesteding naar het EBC of krijgen begeleiding thuis.

Het begeleidingstraject bestaat uit een aantal fasen en heeft een individueel karakter: de begeleider en de bewoner voeren 1-op-1 begeleidingsgesprekken.

De eerste (ca. 8-10) weken vormen de oriëntatiefase. In die periode kijken we of het EBC de juiste plek voor iemand is om aan zijn of haar problemen te werken. De bewoner krijgt een begeleider met wie een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld wordt.

We werken bij het EBC volgens het acht-fasenmodel:
1. Aanmelding
2. Intake
3. Opname
4. Analyse
5. Planning 
6. Uitvoering
7. Evaluatie
8. Uitstroom

 

veel gestelde vragen

Is er een minimumleeftijd
Het EBC hanteert een minimumleeftijd van 18 jaar.

Kan ik een keer vrijblijvend komen kijken?

Ja hoor, dat kan. Met het maatschappelijk werk kun je een afspraak maken voor een oriënterend bezoek. Daarna kun je dan zelf bepalen of je een intake wilt doen of niet.

Welke mogelijkheden zijn er voor 24 uurs zorg op het EBC?
Je kunt, afhankelijk van je problematiek, wonen op de Schuilplaats of op de Eikenhorst. Op de Schuilplaats wonen bewoners met psychosociale/ psychiatrische problematiek. Er zijn diverse begeleidingsmogelijkheden. Op de Eikenhorst wonen normaal begaafde mensen met autisme en ook jongeren met psychosociale/ psychiatrische problematiek. In overleg met het intaketeam bekijken we welke locatie het meest passend is.

Heb ik een CIZ-indicatie nodig om op binnen de 24-uurs zorg te kunnen komen wonen?
Overleg dit met de maatschappelijk werker van het EBC, we nemen over het algemeen mensen op met een CIZ indicatie C3 of hoger.

Kan ik mijn baan aanhouden? 
Verblijf binnen de 24-uurs zorg is niet te combineren met een fulltime baan. Daarvoor is het begeleidingstraject dat je ingaat te intensief. Zeker in de eerste maanden zal het veel van je vragen en heb je ruimte nodig om hier je draai te vinden. Daarna is het juist aan te bevelen om er weer op uit te gaan voor werk, opleiding of een andere vorm van dagbesteding.

Kan ik mijn schoolopleiding afmaken?
Dat kan, mits je niet meer dan twee of drie dagen per week naar school hoeft. Bovendien is er op de woensdagen eens per twee weken een groepsgesprek. Daarbij is aanwezigheid verplicht.

Ik zit in een deeltijdbehandeling bij een GGZ instelling. Kan ik daarmee doorgaan als ik binnen de 24-uurs zorg woon?
Ja dat kan. Dat is zelfs heel goed te combineren omdat je hier in de praktijk kunt oefenen wat je in de deeltijd leert.

Mag ik mijn huisdier meenemen?
Op de Eikenhorst mag je een gekooid dier meenemen. Op de Schuilplaats kan het alleen als je gaat wonen in één van de huizen voor langdurig wonen in de gemeenschap.

Kan ik mijn auto meenemen?
Ja dat kan, met je begeleider maak je afspraken over het gebruik ervan.

Voor hoe lang woon je op de Schuilplaats?
Gemiddeld is dat één jaar. Afhankelijk van wat jij nodig hebt kan dat langer of korter zijn.

Voor hoe lang woon je op de Eikenhorst?
Op de Eikenhorst woon je zo lang als dat goed voor je is. Minimaal twee keer per jaar wordt je begeleidingsproces geëvalueerd en in die evaluatie spreken we natuurlijk ook over het wonen.

En hoe gaat het na mijn verblijf op de Schuilplaats of Eikenhorst? Kan ik dan zelfstandig wonen?
Sommigen huren een zelfstandige woning en krijgen dan nog een tijdje ambulante begeleiding vanuit het EBC. De meeste hulpvragers stromen na het wonen op de Schuilplaats door naar het begeleid zelfstandig wonen (BZW) van het EBC. Anderen gaan nog een periode klinische opname bij een GGZ instelling aan, omdat ze stabiel genoeg geworden zijn om een intensieve therapie aan te gaan.  Weer anderen gaan beschermd wonen. Heel verschillend dus.

Wat doe je de hele dag op een 24 uurs locatie van het EBC?
De bewoners hebben allemaal hun eigen weekprogramma. Daarin zitten per locatie een aantal vaste momenten zoals bijvoorbeeld de groepsgesprekken of weekopeningen. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen een vorm van dagbesteding doet. Als je dus geen eigen weekinvulling hebt kun je meedoen in één van de dagbestedingsprojecten op de Schuilplaats of de Eikenhorst. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten waaraan je deel kunt nemen.

Wat merk je van het Evangelische?
Alle medewerkers zijn overtuigd christen. Op de 24 uurs locaties hebben we een aantal vaste ( soms verplichte) activiteiten op geloofsgebied zoals bijvoorbeeld de weekopening, de vieringen, een Bijbelstudie. Bewoners merken in het dagelijks leven dat medewerkers vanuit hun geloof leven.

 

Online donatie