Stijn klein


Stijn, jij bent bewoner van het Fundament, een woonvorm van het EBC voor mensen met autisme. Kun jij beschrijven hoe jij daar woont?
'Het Fundament is een woongroep in het buitengebied van Oldebroek met appartementen en een gemeenschappelijke ruimte waar we bijvoorbeeld samen kunnen eten of koffie drinken. We hebben allemaal een vorm van autisme. Zelf heb ik Asperger. Ik heb moeite met veranderingen en ik vind het prettig om dingen op mijn eigen manier te doen. Daarnaast heb ik soms moeite om anderen te begrijpen, zeker als ze niet duidelijk zijn. Hier begrijpen ze dat. Ik heb bij het EBC een persoonlijke begeleider met wie ik allerlei situaties bespreek. Vaak geeft zij me goede tips. De begeleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij mijn situatie. Dat vind ik fijn.

Doen jullie veel gemeenschappelijk?
'Het verschilt een beetje per persoon. Zelf vind ik het wel gezellig om 's avonds samen koffie te drinken en op donderdagavond kijken we samen tv. Maar er zijn ook bewoners die niet zoveel behoefte hebben aan dingen samen doen. Maar het hoeft ook niet.'

Ben je blij met 24-uurs zorg?
'Zeker. Ik heb het gelukkig lang niet altijd nodig. Maar ik heb regelmatig periodes dat ik 's nacht slecht slaap. Dan lig ik te malen en soms ben ik bang. Op zulke momenten is het goed dat ik contact kan opnemen met een begeleider die me dan kan vertellen wat ik moet doen.

Vind je het fijn om op het Fudament te wonen?

'Ja, meestal wel. Hiervoor heb ik een half jaar gestudeerd en op kamers gewoond. Dat ging niet goed. Nu is de rust terug. Ik voel me veilig en heb het gevoel dat ik weer aan mijn leven kan bouwen.'

  


Lian uitgesneden klein

Lyan, jij woont op EBC-locatie De Kade. Kun je om­schrijven wat Begeleid Zelfstandig Wonen inhoudt?
'Het wil zeggen dat je een eigen appartement hebt, met een eigen wc, douche en keuken. Alle bewoners kampen met problemen en hebben begeleiding nodig. Maar die begeleiding is niet erg intensief. Meestal komt er een of twee keer per week een begeleider van het EBC opbezoek, die van alles met je bespreekt: hoe je je huishouden of je geldzaken moet regelen; over je werk of dagbesteding; hoe je kunt aansluiten bij een ver­eniging of een kerk; over het contact met een therapeut. Mijn begeleider kijkt echt naar wat ik nodig heb en waar ik mee bezig ben. Hij levert maatwerk, en dat is wat ik nodig heb.'

Waarom woon jij op De Kade?
'Op mijn zeventiende kreeg ik grote problemen door on­verwerkte trauma's uit mijn jeugd. Ik heb toen drie jaar intensieve hulpverlening gehad. Ik ben dus ook drie jaar uit de running geweest. Daarna was ik op een punt dat ik weer wilde meedoen in het 'gewone leven'. De Kade is een perfecte plek om de draad weer op te pakken. Nu ik hier ben, denk ik: Yes, ik kan weer vooruit!'

Is er verschil tussen de vier locaties?'
Ja. Er is één locatie - De Pal - waar je permanent mag wonen. Op de andere locaties kun je alleen tijdelijk terecht, omdat het gericht is op doorgroeien naar volledige zelfstandigheid. Op twee locaties woont een beheerders-gezin dat je als goede buur kunt beschouwen. En op sommige locaties is er een gemeenschappelijke ruimte.'

Helpt het jou om op De Kade te wonen?
'Ja, ik wilde echt graag weer meedoen in de samen-leving: een opleiding oppakken, me aansluiten bij een kerk, vrienden maken, dat soort dingen. Toch is dat best spannend als je zo lang in de hulpverlening hebt gezeten. Doordat ik nu op De Kade zit, gaat het me denk ik lukken! En als ik straks écht op mezelf woon, biedt het EBC nog een poosje ambulante begeleiding.'

Online donatie