Beschermd Wonen & Opvang bij EBC Zorg, locatie Fivelzorg
Fivelzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen die door omstandigheden dak- of thuisloos zijn geraakt, kampen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek.Fivelzorg maakt onderdeel uit van EBC Zorg en biedt betrokken en deskundigezorg op maat, geïnspireerd op haar christelijke identiteit. De opvang vindt plaats in woonhuizen, in een woonwijk. De cliënt deelt deze woning met twee of drie huisgenoten. Naast de gezamenlijke ruimtes beschikt elke bewoner over een eigen slaapkamer. Maaltijden worden gezamenlijk bereid en gebruikt.

Zorg op Maat
Fivelzorg biedt Zorg Op Maat. Aan de hand van de hulpvraag stellen we samen met de cliënt doelstellingen op. Hierdoor is aansluiting op de wens en behoeften van de cliënt gewaarborgd. Doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij, met uitzicht op terugkeer in de maatschappij.
Daarnaast biedt Fivelzorg ambulante begeleiding en dagactivering aan. Hierin wordt samengewerkt met Zorgboerderij Kardinge (Profila Zorg) in Groningen en CHOG dagactivering
in Scheemda. Ook hierin wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de doelen en wensen van de cliënt. De cliënt wordt professioneel begeleid en kan eigen vaardigheden verder ontwikkelen,waarbij het sociale aspect voor cliënten die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het werken met een computer, of die even 'verlegen zitten om een praatje' niet wordt vergeten.

Aanmelden
Fivelzorg maakt sinds 2017 onderdeel uit van EBC Zorg. Fivelzorg is gevestigd in Delfzijl.

Adresgegevens:
Bezoek- en postadres cliëntenzorg:
Ganzenerf 91
9932 KB Delfzijl

Postadres zakelijk:
Vaarbekerweg 7
8084 PT 't HARDE

Telefoon (24 uur per dag bereikbaar): 0653 986 997   

Online donatie