Fivelzorg maakt sinds 2017 onderdeel uit van EBC Zorg. Fivelzorg is gevestigd in Delfzijl.

Adresgegevens:
Bezoek- en postadres cliëntenzorg
Ganzenerf 91
9932 BK DELFZIJL

Postadres zakelijk:
Vaarbekerweg 7
8084 PR  't HARDE

Telefoon (24 uur per dag bereikbaar): 0653 986 997

Visie: 

Fivelzorg is een organisatie met een christelijke identiteit. We zijn bewogen met mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Wij geloven dat ieder mens kostbaar is en meer is dan de som van zijn problemen. Fivelzorg streeft ernaar om oprecht en geïnteresseerd met haar cliënten om te gaan. Om tijd en aandacht te hebben voor elkaar. Wij willen als hulpverleners het rolmodel zijn voor de cliënt in hoe we met elkaar omgaan. Op die manier willen we laten zien dat er verandering in hun omstandigheden mogelijk is. Het mens- en relatie gerichte denken staat bij ons centraal. Voor ieder mens is er Hoop. 

Doel:
Wij bieden een woonomgeving met een dagelijkse structuur en bieden activiteiten aan voor cliënten die kampen met dak- en thuisloosheid, verslaving en/of psychiatrische problematiek. Een doelgroep waar de reeds bestaande hulpverlening vaak geen antwoord op heeft. Wij streven ernaar cliënten weer in een gezond levensritme te zetten, waardoor zij op hun manier weer kunnen participeren in deze maatschappij.;

Missie:
Het blijven onderwijzen, informeren en stimuleren van derden, zodat er een verandering van denken en handelen plaats vindt, waardoor men mede verantwoordelijkheid neemt voor het (im)materiële welzijn van deze doelgroep.

Online donatie