Logo Kans2Grow voor websitelogo

..kansen voor jonge moeders en hun kinderen

Jonge moeders of aanstaande moeders op de Noord-Veluwe lopen soms tegen allerlei problemen aan. Daardoor kan het lastig zijn om binnen het eigen netwerk te wonen. Die problemen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van moeder en kind.

Voor jonge moeders uit de Noord-Veluwe gemeentes biedt Kans2Grow kleinschalige en laagdrempelige opvang voor hen en hun (ongeboren) kindje. Kans2Grow is onderdeel van het EBC Zorg.

Het aanbod is gericht op jonge vrouwen in de leeftijd van 18-25 jaar die:

*  (onbedoeld) zwanger zijn, of een alleenstaande moeder zijn met een kindje tot 1,5 jaar
*  niet kunnen wonen binnen het eigen netwerk
*  hulp nodig hebben die voortkomt uit psychosociale- of psychiatrische problematiek
*  gemotiveerd zijn om in 1,5 jaar toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk leven met hun kind
*  afkomstig zijn uit één van de volgende Noord-Veluwse gemeenten:
    Putten, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg of Oldebroek

Je woont samen met een andere (aanstaande) moeder in een eensgezinswoning in Elburg. Je krijgt begeleiding door professionele begeleiders en vrijwillige coaches. Daarnaast is er hulp voor de jonge moeder bij het vormgeven van het moederschap en zorg voor het kind, ook op het gebied van scholing/ werk, wonen, financiën, het opbouwen van het sociale netwerk etc.

EBC Zorg werkt nauw samen met disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor moeder en kind, zoals JGZ, verloskundige, kraamzorg etc.

Aanmelden?

Via het telefonisch spreekuur van EBC Zorg, op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur:
Tel 0525- 637237 of via de website www.ebczorg.nl

Online donatie