“ Dit gáát niet meer!

Er moet nú iets gebeuren!”

Time Out Plek (TOP) Elburg

Thuis hoort een plek te zijn waar het goed en veilig is. Maar wat als de  spanningen (te) hoog oplopen? Als crisis dreigt? Als het je teveel wordt?
De Time Out Plek (TOP) in Elburg kan dan de oplossing voor jou zijn!

Time Out Plek (TOP) Elburg  is een veilige en rustige woning voor Elburgers die tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie.

Kijk op www.timeoutplek.nl wat TOP Elburg precies is, waarom we er zijn, wie we er kunnen helpen en hoe je contact kunt leggen!

De in TOP Elburg samenwerkende partners zoals zorgprofessionals, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers helpen je graag bij een hele moeilijke situatie!

Voor meer informatie is een uitgebreide folder ontwikkeld, klik hier om deze te lezen.

Online donatie