Geen mens staat op zichzelf, ook al kan dat soms zo voelen.Samen helpen

Iedereen is onderdeel van een groter geheel: een school, werkkring, straat, geloofsgemeenschap.
En misschien wel de belangrijkste: je gezin en familie. Zij zijn belangrijk voor je ontwikkeling.
Je bent immers samen opgegroeid, je wordt door elkaar gevormd.

Ook als iemand problemen ervaart en hulp nodig heeft, is er voor de omgeving een belangrijke rol weggelegd.
Deze kring van naaste familie om de hulpvrager heen noemen we in vaktaal 'systeem'.
Bij EBC Zorg hechten we er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden te betrekken bij de hulpverlening.
Systeembegeleiding noemen we dat.

We willen u graag betrekken in het vervolg van het hulpverleningstraject.
Bijvoorbeeld:
- U bent bij het intakegesprek aanwezig
- U bent aanwezig bij de omgevingsgesprekken en deelt met ons uw kijk op de situatie
- U bent betrokken bij de hulpvrager, stuurt een kaartje, pleegt een bezoekje opf telefoontje. Dat kan een steun in de rug zijn.

Meer weten?
Neem gerust contact met het maatschappelijk werk van EBC Zorg op: ( 0525) 637 238 of mw@ebczorg.nl

 

Online donatie