Logo Kans2Grow voor websitelogo

..kansen voor jonge moeders en hun kinderen

Als jonge meiden onbedoeld zwanger raken krijgen ze ineens grote verantwoordelijkheden. Gelukkig gaat het bij de meeste jonge meiden die onbedoeld zwanger raken goed: zij kunnen zich, met hulp van familie en vrienden, prima redden in hun nieuwe rol als jonge moeder. Een klein percentage van deze meiden redt het echter niet om alleen met hulp uit de directe omgeving hun nieuwe rol op te pakken. Zij hebben een steuntje in de rug nodig. Een (onbedoelde) zwangerschap kan betekenen dat de weg naar scholing onderbroken of, erger, afgebroken wordt.

Het jonge-moeder-project Kans2Grow wil deze groep meiden helpen zodat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij. We doen dat onder andere door hen te motiveren diploma's te halen om daarna een baan te kunnen vinden.

Door deze jonge moeders tijdelijke huisvesting en coaching aan te bieden helpen we ze verantwoordelijkheden die bij het moederschap horen, op te pakken. Voor jonge moeders en hun (ongeboren) kindje uit de Noord Veluwe start Kans2Grow kleinschalige en laagdrempelige opvang. Kans2Grow is onderdeel van EBC Zorg.

Voor wie is het bedoeld?

Meiden in de leeftijd van 18-22 jaar die:

  • (onbedoeld) zwanger zijn

  • zich willen voorbereiden op het moederschap en de (toe)komst van hun kindje

  • afkomstig zijn uit één van de Noord Veluwe gemeenten: Putten, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg of Oldebroek

  • niet kunnen wonen binnen het eigen netwerk 

  • een normaal IQ hebben

  • gemotiveerd zijn om in anderhalf jaar toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk leven met hun kindje

  • indien sprake is van psychosociale of psychiatrische problemen, kunnen we samen onderzoeken of Kans2Grow een goede plek voor je is.

Hoe werkt het?

De jonge moeder of aanstaande moeder en haar kindje wonen samen met een andere jonge moeder en een hoofdbewoner in een eengezinswoning in Elburg. Er wordt begeleiding gegeven door vrijwillige coaches. Deze coaches schakelen weer anderen binnen of buiten het netwerk van het meisje in. De jonge moeder krijgt hulp bij de leefgebieden scholing, wonen, financiën, opvoeding en verzorging van de baby en het sociale netwerk. 

Alle betrokkenen rondom de jonge moeder en haar kindje werken zoveel mogelijk samen.

Wat kost het?

De jonge moeder betaalt voor deze opvang een eigen bijdrage.

Aanmelden?

Via het telefonisch spreekuur van EBC Zorg, op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur:
Tel 0525- 637237 of via de website www.ebczorg.nl

Online donatie