Klachtenfunctionaris EBC Zorg

Klachtenfunctionaris

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) kunt u als cliënt, verwant of betrokkene uw ongenoegen of klacht bij EBC Zorg melden. De klachtenfunctionaris voor EBC Zorg is Sonja de Moor, van het CBKZ. 

Hier vind je de klachtenregeling van de Profila Zorggroep

Sonja de Moor
sonja-de-moor.png

Telefoonnummer: 0183 - 68 28 29
Email: klachten@cbkz.nl
Sonja probeert binnen vijf werkdagen te reageren.