Missie, visie en grondslag.

Op deze pagina lees je alles over de missie en visie van EBC Zorg, en hoe we er toe zijn gekomen om op deze manier zorg te willen bieden.

Neem contact op

Missie:

EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg.

Visie:

EBC Zorg gelooft dat elk mens geschapen is naar Gods beeld als een unieke drie-eenheid bestaande uit geest, ziel en lichaam. 
EBC Zorg gelooft dat elk mens deel uitmaakt van zijn sociale omgeving en daarin optimaal mag functioneren. 
EBC Zorg gelooft in herstel van beschadigde levens en biedt daarvoor professionele hulp en zorg.

Grondslag:

De grondslag van EBC Zorg wordt gevormd door de Bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord  en derhalve de aanvaarding van Jezus Christus als Gods Zoon die door zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud. 
(Art. 2 Statuten EBC)

Heb je een vraag, opmerking of een melding?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?