EBC Zorg heeft een cliëntenraad waarin cliënten en oud-cliënten van EBC Zorg zitten. Wij behartigen de belangen van de cliënten van alle EBC Zorg-locaties. Onze werkwijze is gebaseerd op de wettelijke rechten die je in een zorginstelling hebt. In het kort houdt dit in dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Op deze manier zoeken wij samen met het management van EBC Zorg naar het beste voor alle cliënten.

Contactgegevens:
Als je vragen, opmerkingen of ideeën met ons wilt delen, dan zijn wij bereikbaar per e-mail: clientenraad@ebczorg.nl

 

Online donatie