Het EBC heeft een cliëntenraad waarin cliënten en oud-cliënten van het EBC zitten. Wij behartigen de belangen van de cliënten van alle EBC-locaties. Onze werkwijze is gebaseerd op de wettelijke rechten die je in een zorginstelling hebt. In het kort houdt dit in dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Op deze manier zoeken wij samen met het management van het EBC naar het beste voor alle cliënten.

Contactgegevens:
Als je vragen, opmerkingen of ideeën met ons wilt delen, dan zijn wij bereikbaar per e-mail: clientenraad@ebczorg.nl

 

veel gestelde vragen

Wat wordt er besproken in de vergadering?
We bespreken ontwikkelingen, het beleid en de zorgverlening van het EBC. De knelpunten, signalen en meningen van cliënten komen ook aan bod. Eén persoon van het management is altijd een deel van de vergadering aanwezig om ons te informeren. Meestal is dit de sectormanager, soms ook de bestuurder of een teamleider.

Wanneer vergadert de cliëntenraad?
We vergaderen één keer per maand. Behalve de maanden juli en augustus dan vergaderen we niet.

Hoe vertegenwoordigt de cliëntenraad de cliënten?
We streven ernaar om zes leden in de cliëntenraad te hebben, afkomstig van de verschillende locaties. Onder deze locaties vallen de Schuilplaats, de Eikenhorst, de Kade, de Pal en het EBW. Voor de overige locaties/hulpvormen hebben we contactpersonen die ons op de hoogte houden.

Kan ik ook lid worden van de cliëntenraad?
Ja, wanneer jij je talenten wilt inzetten, gemotiveerd bent om iets voor je medecliënten te doen en het past binnen je begeleidingsproces dan kun je lid worden van de cliëntenraad. Het kan wel zijn dat jouw locatie al vertegenwoordigd wordt, in dat geval zul je geduld moeten hebben tot het huidige lid vertrekt.

Mag het EBC een advies van de cliëntenraad zomaar naast zich neerleggen?
Nee, het EBC mag een advies van de cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Het EBC moet een motivatie geven wanneer zij afwijkt van het advies.

Is cliëntenraadswerk interessant?
Ja, cliëntenraadswerk is leuk en boeiend, omdat je echt iets kunt betekenen voor medecliënten en voor de organisatie. Bovendien is het belangrijk dat cliënten ook hun stem kunnen laten horen aan het management van het EBC.

Online donatie