Uw gift zorgt er voor dat wij:

1. Pastorale hulp kunnen bieden
2. Mensen helpen die geen of onvoldoende indicatie hebben, en dus tussen wal en schip dreigen te vallen

Al sinds de oprichting van EBC Zorg in 1973 wordt er voorzien in deze zorg die we niet vergoed krijgen vanuit overheidssubsidie. Elk jaar keer zijn er weer juist zoveel gevers - soms uit onverwachte hoeken - waarmee we deze unieke zorg kunnen veiligstellen. We zien daarin dat de Here God voorziet. Ook dit jaar zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Wilt u ons werk financieel steunen?

Dat kan op verschillende manieren:


1) gift per bankgiro

Bankgegevens EBC: NL70 INGB 000 300 7700 ten name van Stichting Vrienden van EBC Zorg in 't Harde
Kies uw bank...
ING Bank | RabobankABN Amro Bank | ASN Bank | SNS Bank | KNAB

2) online gift
Doneer via de Stichting Geef Gratis door bovenaan deze pagina te klikken op 'ONLINE DONATIE'
Wij maken u er op attent dat er bij online 10% van uw gift wordt ingehouden door de Stichting Geef Gratis. Wij adviseren u daarom uw gift rechtstreeks over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van het EBC (zie hierboven). Dan wordt  uw gift 100% besteed.

3) periodieke gift
Als u periodiek een vast bedrag overmaakt aan het EBC, is die gift zonder drempel aftrekbaar van uw inkomen. Lees hier meer over periodieke giften

4) legaat
Voor legaten (via de notaris) kunt u de volgende tekst gebruiken:

Ik legateer (vrij van kosten en rechten) aan de Stichting Vrienden van EBC Zorg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41035467, een bedrag van .......

We danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Om zoveel mogelijk van uw gift terecht te laten komen in de zorg, hebben we ervoor gekozen om gevers die 25 euro per jaar of meer doneren een persoonlijke bedankbrief te sturen. Uiteraard zijn we blij met elke gift, hoe klein ook! 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Klaas van der Hoeven, kvdhoeven@ebczorg.nl of 0525 637 230

Online donatie