De missie van het EBC:
Het EBC wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving
door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam
door middel van deskundige en liefdevolle zorg.

De visie van het EBC:
Het EBC gelooft dat elk mens geschapen is naar Gods beeld als een unieke drie-eenheid bestaande uit geest, ziel en lichaam.
Het EBC gelooft dat elk mens deel uitmaakt van zijn sociale omgeving en daarin optimaal mag functioneren.
Het EBC gelooft in herstel van beschadigde levens en biedt daarvoor professionele hulp en zorg.

De grondslag van het EBC:
De grondslag van het EBC wordt gevormd door de Bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord
en derhalve de aanvaarding van Jezus Christus als Gods Zoon die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud.
(Art. 2 Statuten EBC)

 

Online donatie