Naast de 'reguliere' zorg en opvang biedt EBC Zorg Pastorale hulp. We zoeken samen met onze bewoners naar de weg die de Here God met hen en ons wil gaan.

bijbel

Samen zoeken in de Bijbel, samen bidden. Maar ook als team van medewerkers bidden we voor onze bewoners.

Pastorale hulp werkt echt, voegt echt iets toe. Dat hebben we in de afgelopen jaren veelvuldig mogen ervaren. Deze unieke vorm van hulpverlening willen we graag blijven bieden. 

In dit werk stuiten we soms op veel weerstand - praktisch en geestelijk. We zouden u graag informeren over de individuele strijd die we meemaken met onze bewoners, maar u begrijpt dat we daarmee de privacy van onze bewoners niet zouden waarborgen.

Daarom willen we u vragen in algemene zin met ons mee te bidden, voor:

  • rust en vrede op onze locaties;
  • mensen helpen en hen in aanraking brengen met de Heer Jezus;
  • bescherming van de bewoners;
  • leiding en wijsheid voor onze begeleiders;
  • leiding en wijsheid voor ons leidinggevend team;
  • bescherming van de gezinnen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 

Online donatie