EBC Zorg is een organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen in probleemsituaties. De inspiratie voor deze hulpverlening vinden we in ons geloof in Jezus Christus. We bieden kwalitatief goede dienstverlening met inzet van onze christelijke identiteit. Onder andere: 24-uurs opvang, woonbegeleiding en ambulante begeleiding. Daarnaast bieden we trajecten van dagbesteding en re-integratie aan.

Wat we van onze medewerkers verwachten:

Je hebt een persoonlijk geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus en bent begaan met de naaste in nood. Je bent meelevend lid van een kerk of gemeente en stemt in met de doelstelling en werkwijze van EBC Zorg.

Het salaris is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Als je meer wilt weten over een vacature, neem dan contact op met:

Afdeling HR
Telefoon: 030 635 7500 (dagelijks bereikbaar tussen 9:00-16:00 uur)
E-mail: hr@ebczorg.nl

We hebben de volgende vacatures:

Binnen het team maatschappelijke opvang (MZ-MO) – Oldebroek

Algemeen
Het EBC biedt op verschillende locaties MO en WMO-zorg zoals 24-uurs begeleiding, beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen en activering. Tevens verleent het EBC diverse vormen van ambulante begeleiding in de thuissituatie. Het EBC wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg.

Algemeen

EBC Zorg biedt op verschillende locaties MO en WMO-zorg zoals 24-uurs begeleiding, beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen en activering. Tevens verleent EBC Zorg diverse vormen van ambulante begeleiding in de thuissituatie. EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg.

Profiel
De stagiair:
-werkt vanuit zijn christelijke identiteit;
-heeft goede contactuele eigenschappen;
-heeft voldoende emotionele stabiliteit om met de complexe doelgroep om te gaan;
-stuurt het eigen leerproces en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten;
-houdt alles wat hem beroepsmatig ter ore komt geheim;
-is bereid te reflecteren op het eigen handelen;
-werkt binnen door EBC Zorg gestelde kaders en werkwijzen;
-loopt minimaal 32 uur per week stage; hiervoor ontvang je een stagevergoeding;
-heeft bij voorkeur een rijbewijs, aangezien het een ambulante functie betreft (regio Noord-Veluwe).

Specifieke team taken
-De stagiair werkt als ambulant begeleider mee in een team dat specifiek gericht is op mensen met LVB (licht verstandelijke beperking), in de leeftijd van plm. 18 tot 60 jaar.
-Gemeente (WMO) en/of begeleiders indiceren de hulpvraag en stellen vervolgens een begeleidingsplan op dat samen met de cliënt wordt uitgevoerd.
-De begeleiding heeft als doel het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt.
-Er is doorgaans sprake van multi-complexe problematiek, waardoor gewerkt wordt op de meeste levensgebieden: huisvesting, financiën, verslaving, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren,   dagbesteding, huiselijke relaties, ADL, zingeving, sociaal netwerk.
-Begeleiders werken samen en onderhouden contacten met het netwerk van de cliënt en diverse instanties zoals gemeente, politie, zorginstellingen, UWV, behandelaren, etc.
-De stagiair werkt in principe overdag, waarbij enige flexibele houding en inzet gevraagd wordt.

Vragen?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over het werk? Neem dan contact op met p.westerlaken@profilazorg.nl of bel 06-23918910.

Sollicitatie sturen?
Stuur je CV en motivatiebrief naar rdekker@ebczorg.nl
Of kijk voor meer info op www.ebczorg.nl

Algemeen

EBC Zorg biedt op verschillende locaties MO en WMO-zorg zoals 24-uurs begeleiding, beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen en activering. Tevens verleent EBC Zorg diverse vormen van ambulante begeleiding in de thuissituatie. EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg.

Profiel
De stagiair:
-werkt vanuit zijn christelijke identiteit;
-heeft goede contactuele eigenschappen;
-heeft voldoende emotionele stabiliteit om met de complexe doelgroep om te gaan;
-stuurt het eigen leerproces en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten;
-houdt alles wat hem beroepsmatig ter ore komt geheim;
-is bereid te reflecteren op het eigen handelen;
-werkt binnen door EBC Zorg gestelde kaders en werkwijzen;
-loopt minimaal 32 uur per week stage; hiervoor ontvang je een stagevergoeding;
-heeft bij voorkeur een rijbewijs, aangezien het een ambulante functie betreft (regio Noord-Veluwe).

Specifieke team taken
-De stagiair werkt als ambulant begeleider mee in een team dat specifiek gericht is op mensen met LVB (licht verstandelijke beperking), in de leeftijd van plm. 18 tot 60 jaar.
-Gemeente (WMO) en/of begeleiders indiceren de hulpvraag en stellen vervolgens een begeleidingsplan op dat samen met de cliënt wordt uitgevoerd.
-De begeleiding heeft als doel het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt.
-Er is doorgaans sprake van multi-complexe problematiek, waardoor gewerkt wordt op de meeste levensgebieden: huisvesting, financiën, verslaving, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren,   dagbesteding, huiselijke relaties, ADL, zingeving, sociaal netwerk.
-Begeleiders werken samen en onderhouden contacten met het netwerk van de cliënt en diverse instanties zoals gemeente, politie, zorginstellingen, UWV, behandelaren, etc.
-De stagiair werkt in principe overdag, waarbij enige flexibele houding en inzet gevraagd wordt.

Vragen?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over het werk? Neem dan contact op met p.westerlaken@profilazorg.nl of bel 06-23918910.

Sollicitatie sturen?
Stuur je CV en motivatiebrief naar rdekker@ebczorg.nl
Of kijk voor meer info op www.ebczorg.nl

Kan2Grow heeft een vacature voor een kernbewoonster. Klik hier voor de beschrijving.

Online donatie