Profiel onafhankelijk voorzitter cliëntenraad EBC Zorg

Gezocht onafhankelijk voorzitter m/v cliëntenraad stichting EBC Zorg

Ten behoeve van de cliëntenraad zijn we op zoek naar een enthousiaste voorzitter die samen met de leden vorm en inhoud wil geven aan het werk van de cliëntenraad.

De cliëntenraad wordt ondersteund door een externe ambtelijk secretaris en een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit cliënten die geen lid zijn van de raad, maar wel mee willen denken over zaken die op de agenda staan.

We zoeken een empatisch en betrokken persoon die:

kennis heeft van en zo mogelijk ervaring heeft met het werkveld van EBC Zorg (intern en ambulant); kennis heeft van wet- en regelgeving over medezeggenschap, of zich daarin wil verdiepen; flexibel is in de omgang met de leden, maar ook stimulerend t.a.v. de door de leden uit te voeren taken.

Taken:

Contactpersoon voor de cliënten en de directeur-bestuurder; Organiseren van bijeenkomsten met cliënten; Samen met de externe secretaris voorbereiden van de agenda t.b.v. het overleg met de raad en andere geledingen; Stukken verzamelen en doorgeven aan de leden; Waar nodig taken delegeren; Jaarplanning (jaarlijks terugkerende onderwerpen) opstellen en bewaken; Het volgen van scholing.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Rien Brand, raad van bestuur, 030-6357500.

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar: cliëntenraadebc@ebczorg.nl

Online donatie