EBC Zorg Noord Veluwe en Zwolle, onderdeel van Profila Zorggroep, zoekt voor het ambulante team maatschappelijke zorg, ondernemende en enthousiaste collega’s voor de functie van

Ambulant Woonbegeleider – MBO (m/v)

24–32 uur

Wij zoeken deskundige en ervaren collega’s met hart voor onze doelgroep. Als ambulant woonbegeleider ondersteun en begeleid je cliënten met psychosociale en/of psychiatrische en verslaving problematiek bij herstel en de opbouw van een zelfstandig bestaan. Je stimuleert en ondersteunt hen individueel, op een praktische wijze bij o.a. de doorstroom naar passende huisvesting, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding t.o.v. verslaving(en) etc. Je betrekt actief en altijd samen met de cliënt het netwerk en werkt samen met betrokken ketenpartners. Je werkt vanuit de 8 fasen methode en weet diverse methodieken te integreren in je begeleiding. Het aanvragen van indicaties en andere administratief noodzakelijke taken maakt vast onderdeel uit van je werk.
EBC Zorg is een organisatie die uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze cliënten. We zoeken dan ook een gedreven kandidaten die een basishouding hanteren van hoop en optimisme en cliënten ondersteunt in hun eigen herstel. Ervaringsdeskundige kandidaten worden, mits zij voldoen aan de opleidingseisen, van harte uitgenodigd om te reageren.

Functie-eisen

 • Je bent een betrokken en actief christen bent en onderschrijft vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van EBC Zorg;
 • Afgeronde relevante MBO opleiding (MMZ, Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening);
 • Ruime ervaring met psychiatrische, verslavings- en psychosociale problematiek;
 • Ervaring met individuele begeleiding;
 • Ervaring met de 8 fasen methodiek is een pré;
 • Doortastende en flexibele aanpak;
 • Teamgeest en zelfstandigheid;
 • Kennis van justitiële kaders is een pré;
 • Kennis van de sociale kaart strekt tot aanbeveling;
 • Stressbestendig, zelfstandig, flexibel en improvisatievermogen;
 • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • In het bezit van rijbewijs en auto.

Korte bedrijfsinformatie

EBC Zorg biedt op verschillende locaties maatschappelijke opvang, ggz-zorg zoals 24-uurs begeleiding, beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen, arbeidstoeleiding en diverse vormen van ambulante woonbegeleiding in de thuissituatie. EBC zorg breidt haar dienstverlening uit naar de gemeente Zwolle.

EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg. Voor meer informatie over EBC Zorg zie: www.ebczorg.nl

Aanbod

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor minimaal 24 uur per week voor de duur van een jaar;
 • Enthousiast en ervaren team dat er samen voor gaat;
 • Een werkplek waar je professioneel handelen en je christelijke geloof met elkaar mag verbinden;
 • Een stabiele organisatie die voortdurend in beweging blijft en werkt met zelfregelende teams;
 • Salaris conform CAO Sociaal werk (afhankelijk van opleiding en ervaring).
 • Deelname aan Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)
 • Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Sociaal Werk. Je krijgt beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (bestaat o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

 

Informatie

Inhoudelijke vragen over de functie kunnen gesteld worden aan Renée Wiersema, ambulant woonbegeleider (06-43506212) of Joël Bax medewerker ontwikkeling Zwolle (06 13640980)

Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

 

Solliciteren

Een schriftelijke sollicitatie (waar je ook ingaat op de christelijke identiteit van de organisatie en hoe jij daaraan kunt bijdragen) kan tot 18 juni a.s. verstuurd worden naar hrebc@profilazorg.nl o.v.v. vacaturenummer 2018-010. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 26 juni 2018.

Procedure

Voor definitieve aanname in de functie wordt bij de vorige werkgever(s) geïnformeerd of de kandidaat geschikt is voor de functie en/of wellicht een risico vormt voor de veiligheid van cliënten of verleende zorg. Bij aanname in de functie wordt verzocht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie bij EBC Zorg.

Voor medewerkers van het Leger des Heils locatie Zwolle geldt, dat er voor kandidaten met een vast contract persoonlijke afspraken gemaakt kunnen worden over een terugkeergarantie.

Online donatie