EBC Zorg draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe. In het netwerk blijkt steeds weer dat de deskundigheid en samenwerkingsgerichtheid van EBC Zorg heel goed bruikbaar zijn bij innovaties in het zorgaanbod op de Veluwe. Met christelijke en reguliere partners zijn ketenafspraken gemaakt en convenanten gesloten.

EBC Zorg heeft een duidelijke visie op samenwerken en wil haar bijdrage leveren aan samenwerkingsverbanden om goede en bereikbare zorg blijvend te waarborgen en waar mogelijk uit te bouwen en te verbeteren voor kwetsbare mensen in de regio.

Ketenpartners zijn bijvoorbeeld: Eleos, GGZ Centraal, GGD Noord- en Oost Gelderland, Stichting Ontmoeting, Iriszorg, Tactus-Verslavingszorg, Stichting In de Bres. EBC Zorg heeft bijzondere waardering voor de goede samenwerking met woningcorporaties als Uwoon en Omnia Wonen. Voor de komende jaren zal de samenwerking zich meer en meer richten op de regiogemeenten. Samen met hen en de ketenpartners wil EBC Zorg een bijdrage leveren aan de uitvoering van alle nieuwe decentralisatiewetgeving.

Online donatie