Stel, je kent iemand met problemen, en dan?

De entreecoach is de wegwijzer in het zorglandschap. Op deze pagina lees je hoe je iemand met problemen kunt helpen!

Neem contact op

 

Je wilt iemand helpen met problemen.

Je wilt iemand helpen met problemen en je bent er van overtuigd dat dit snel moet om te voorkomen dat de situatie escaleert met als gevolg verlies van huisvesting of serieuze problemen met financiën, een relatie of geweld etc. Je weet dat er vanuit het wijkteam, de WMO-consulent, de GGD, Welzijn of de huisarts erop wordt aangedrongen om binnen 24 uur hulp aan te bieden. Je weet ook dat de persoon in kwestie hulp wilt accepteren. Je beseft dat domeinoverstijgend denken nodig is, samen met kennis van de maatschappelijke zorg of opvang, psychiatrie, LVB-problemen, verslaving en dergelijke. 

Dan kun je een beroep doen op de entreecoach!

De entreecoach zoekt in de regio mensen op of krijgt via verwijzing aanmeldingen van mensen die problemen hebben en/of overlast veroorzaken. Dit zijn vaak kwetsbare mensen in het snijvlak van de MO en WMO. Het doel is hen te motiveren om hulp te aanvaarden. De entreecoach werkt vanuit de Maatschappelijke Opvanginstellingen in de regio. Hij of zij bezit de benodigde kennis en ervaring, kan terugvallen op collega’s en ketenpartners, is snel beschikbaar en zoekt actief naar oplossingen om mensen te behoeden voor de consequenties van de ontstane omstandigheden. De begeleidingstrajecten zijn per definitie kort (maximaal een half jaar) en outreachend. We gaan naar de mensen toe waardoor we ons voegen in hun leefomgeving. Door deze korte intensieve interventies wordt erger voorkomen. Voor deze vorm van snelle interventie is geen beschikking nodig. Zodra de risico’s zijn afgewend draagt de entreecoach de cliënt over aan andere hulpverleners voor een vervolgtraject voor de langere termijn.

Heb je een vraag, opmerking of een melding?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?

Bekijk ook
Begeleid wonen op één van onze locaties
Volwassenen en gezinnen met huisvestingsproblematiek kunnen bij EBC Zorg begeleid wonen.