We bieden ondersteuning aan kinderen en gezinnen in de thuissituatie

Neem contact op

 

Maatwerktrajecten voor jongeren en hun gezin op de Veluwe

Profila Zorggroep (EBC) biedt hulp aan ouders en kinderen op de Veluwe. We doen dit door aan te sluiten bij de begeleidingsbehoeften van ouders en kinderen. Deze zorg leveren we zoveel mogelijk binnen het gezin, maar het kan ook buitenshuis op locatie. 

Hulp thuis 
We bieden (opvoed)ondersteuning aan kinderen en gezinnen in de thuissituatie. We betrekken zo veel mogelijk het hele gezin bij de begeleiding. De ondersteuning van ouders richt zich op opvoedvaardigheden, het netwerk versterken en hulp leren vragen. We begeleiden ouders concreet bij het bieden van structuur, omgaan met conflicten en sociaal emotioneel aansluiten bij het kind. Daarnaast is er ondersteuning voor het kind in de sociaal emotionele ontwikkeling en het groeien naar zelfstandigheid. Door middel van psycho-educatie krijgt het kind inzicht in het eigen functioneren. We bieden begeleiding bij sociale vaardigheden aanleren, activiteiten ondernemen en zelfstandiger worden in de dagelijkse bezigheden, zoals bijvoorbeeld het maken van een planning. Een team van jeugdhulpverleners staat klaar voor begeleiding, waar nodig werken zij samen met begeleiders, ouders of behandelaren. 

Dagbesteding/ begeleiding op locatie 
Bij Grip op je leven in Nunspeet geven we begeleiding aan kinderen en jongeren. We werken met boerderijdieren en paarden. Daarnaast bieden we andere (creatieve) activiteiten aan die te maken hebben met de natuur. Er wordt met name ingezet op ontspanning, sociale ontwikkeling, het bevorderen van concentratievermogen, zelfredzaamheid, bewustwording van eigen houding, het versterken van zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het psychosociaal functioneren. Ook is er begeleiding/dagbesteding voor voortijdige schoolverlaters. Er zijn bij Grip verschillende soort begeleiding mogelijk: 

  • Individuele begeleiding 
  • Individueel specialistische begeleiding 
  • Groepsbegeleiding 

Maatschappelijke opvang voor gezinnen 
Binnen de Maatschappelijke Opvang op de Noord Veluwe bieden we hulp, begeleiding en, indien nodig, een tijdelijke woning aan gezinnen en hun kinderen. Ook is er opvoedondersteuning mogelijk door een jeugd en gezinsprofessional. Kinderen kunnen individuele begeleiding krijgen vanuit dit jeugd en gezinsteam en er is aandacht voor de hechtingsrelatie.  

Gezinshuizen 
Profila Zorggroep biedt mogelijkheden aan kinderen om binnen een gezinshuis te wonen. Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij één of meer jongeren of kinderen tussen de 0 en 23 jaar worden opgenomen in het gezin van de gezinshuisouder. De ouders bieden op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding. Gezinshuisouders kunnen extra zorgmedewerkers inzetten In gezinshuizen krijgen kinderen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt ook voor behandeling of begeleiding gezorgd. 

Samenwerken 
Met ingang van 1 april 2022 werkt Profila Zorggroep op de Noord-Veluwe samen met Timon, Eleos en Lelie Zorggroep. Zo wordt vanuit specialistische kennis en ervaring passende jeugdhulp geboden. Oplossingsgericht en systemisch denken, waarbij zoveel mogelijk in de omgeving van de jongere gewerkt wordt, staan centraal in deze samenwerking. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de inzet van de zorg met elkaar afgestemd in samenwerking met Timon, Eleos en Lelie Zorggroep, zodat kennis en ervaring op elkaar wordt afgestemd. Naast deze gezamenlijke inzet is ook specifieke hulp van één van de organisaties mogelijk. Bij Profila Zorggroep kun je terecht voor de hulp zoals hierboven beschreven in ons hulpaanbod. 

Aanmelden 
Vanaf 1 april wordt in Gelderland voor jeugdhulp gewekt met één Gelders aanmeldformulier wat aanmelding voor hulp eenvoudiger maakt. Deze vindt u onderaan deze alinea. Voor meer informatie over deze nieuwe werkwijze verwijzen wij je naar de site van de Gelderse verbeteragenda Jeugdbescherming: www.gvjb.nl

Je kunt het aanmeldformulier downloaden en invullen. Het formulier bestaat uit twee delen: 
Download hier het aanmeldformulier inhoudelijke gegevens.
Download hier het aanmeldformulier persoon specifieke gegevens.   

De aanmeldformulieren kun je vervolgens mailen naar: zorgbemiddeling@profilazorggroep.nl 

Heb je een vraag, opmerking of een melding?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?

Bekijk ook
Time Out Plek (TOP)
TOP is een veilige opvanglocatie voor wie tijdelijk en acuut een andere woonplek nodig heeft.