Tijdelijke opvang bij een vertrouwd logeeradres

Lees hier hoe we jou (en je gezin) helpen als het thuis even niet meer gaat.

Neem contact op

 

Veluws Logeren

Veluws Logeren biedt onderdak aan mensen van de Noord Veluwe waarbij het thuis even niet meer gaat. Ze hebben behoefte aan een tijdelijke rustperiode in een stabiele, gastvrije en huiselijke woonomgeving. De opvang vind plaats bij een warm en betrokken logeeradres uit omgeving van de gemeente Elburg en gemeente Oldebroek. De logeeradressen bieden hun woonruimte en  gastvrijheid aan. Er is geen sprake van hulpverlening en een belangrijk uitgangspunt is ook dat het logeeradres  zelf eigenaar blijft van hun huis. De duur van de logeerperiode is afhankelijk van de situatie en duurt maximaal 6 tot 12 weken. Tijdens deze periode heeft de (vrijwillige) coach contact met het logeeradres en de logé en bewaakt de voortgang van het logeertraject. EBC Zorg doet de intakes en ondersteunt de coaches in hun werkzaamheden.

Klik hier voor de flyer met informatie over aanmelden etc.

Reactie van een gastvrij logeeradres:

"Het maakt ons niet uit wie er binnen komt. Iedereen is welkom! De logé draait mee met de structuur in het gezin. We willen mensen vanuit ons hart opvangen en door ons leven de liefde van Christus laten zien." 

 

Bel of mail met de  coördinator Veluws Logeren:
T:     0610 00 61 30
M:     veluwslogeren@ebczorg.nl
W:    www. ebczorg.nl/veluwslogeren
 

Bekijk ook
Gezinsproblemen
Wij helpen gezinnen en zwangere vrouwen zonder huisvesting in een belangrijke fase van hun leven.