Hulp voor een ander nodig met de entreecoach.

Ben je op zoek naar (psychische) hulp voor een ander? De entreecoach is de wegwijzer in het zorglandschap. Op deze pagina lees je hoe je iemand met problemen kunt helpen!

Neem contact op

 

Je wilt iemand helpen met problemen

Je wilt iemand helpen met problemen en je bent ervan overtuigd dat dit snel moet om te voorkomen dat de situatie escaleert. Je weet ook dat de persoon in kwestie hulp wilt accepteren. De entreecoach helpt domeinoverstijgend binnen 24 uur. Als onafhankelijke coach staan we die persoon bij en weten we de juiste instellingen en specialisten in het zorglandschap in te schakelen.

Hulp bij acute problemen

De entreecoach helpt bij het voorkomen van acute problemen zoals verlies van huisvesting, financiën, verslaving of geweld. De coach heeft kennis van alle diverse maatschappelijke zorg of opvang, zoals: psychiatrie, LVB-problemen, verslaving en dergelijke. 

Neem contact op

Psychische hulp voor een ander

De entreecoach zoekt in de regio mensen op of krijgt via verwijzing aanmeldingen van mensen die psychische problemen hebben en/of overlast veroorzaken. Dit zijn vaak kwetsbare mensen in het snijvlak van de MO en WMO. Het doel is hen te motiveren om hulp te aanvaarden. De entreecoach werkt vanuit de Maatschappelijke Opvanginstellingen in de regio.

Inschakelen van de entreecoach voor een ander

De entreecoach bezit de benodigde kennis en ervaring, kan terugvallen op collega’s en ketenpartners, is snel beschikbaar en zoekt actief naar oplossingen om mensen te behoeden voor de consequenties van de ontstane omstandigheden. De begeleidingstrajecten zijn per definitie kort (maximaal een half jaar).
We gaan naar de mensen toe waardoor we ons voegen in hun leefomgeving. Door deze korte intensieve interventies wordt erger voorkomen. Voor deze vorm van snelle interventie is geen beschikking nodig. Zodra de risico’s zijn afgewend draagt de entreecoach de cliënt over aan andere hulpverleners voor een vervolgtraject voor de langere termijn.

Zoek je hulp voor een ander of heb je eerst nog vragen?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wil je graag direct contact?